Keitä olemme

Verkkosivustomme osoite on: www.foppo.fi.

Foppo Devices on osa NC FIX Oy Ab yritystä ja Foppo Devices:tä koskee samaa tietosuojaa mitä NC FIX Oy Ab käyttää.

Rekisteriseloste

Rekisterinpitäjällä on tietosuoja-asetuksen mukaan velvollisuus informoida selkeällä tavalla rekisteröityjä. Tämä seloste täyttää informointivelvoitteen.

1. Rekisterinpitäjä 

NC FIX OY AB

2847826-8

(FOPPO DEVICES)

Yhteystiedot: 
 Munkinmäentie 29     
 02400 Kirkkonummi 

Yhteystiedot rekisteriä koskevissa asioissa 

NC FIX OY AB / Christoffer Bäckman
Munkinmäentie 29      
 02400 Kirkkonummi
+358 45 118 1198 
christoffer@foppo.fi 

Tapauksen mukaan mahdollisen tietosuojavastaavan yhteystiedot:

Tietosuojavastaava

NC FIX OY AB / Christoffer Bäckman
Munkinmäentie 29      
 02400 Kirkkonummi
+358 45 118 1198 
christoffer@foppo.fi 

2. Rekisteröidyt 

Rekisteri käsittelee yritys- ja henkilöasiakkaita. Asiakkaan tiedot rekisteröityy rekisteriin ostojen yhteydessä.

3. Henkilötietojen käyttötarkoitus 

Tietoja käytetään asiakassuhteen hoitamiseen ja yhteydenpitoon.

Henkilötietojen käsittelyn ja rekisterin käyttötarkoitus 

Henkilötietoja käsitellään vain ennalta määriteltyihin tarkoituksiin, jotka ovat seuraavat:  

 • Asiakassuhteen hoitamiseen ja yhteydenpitoon
 • Asiakkaan luvalla markkinointitarkoituksiin

4. Rekisteriin tallennettavat henkilötiedot

Asiakasrekisteri sisältää seuraavat tiedot: 

Yhteystiedot

 • nimi
 • osoite
 • sähköposti
 • puhelinnumero


Asiakastiedot 

 • tiedot ostetuista tuotteista / palveluista 
 • osto- ja myyntiajankohta
 • maksutapa
 • IP-osoite
 • Selaimen istunnon tunnisteet
 • Markkinointiin liittyvät suostumukset ja kiellot
 • Verkkosivulta uutiskirjeen tilanneen nimi ja sähköpostiosoite

5. Rekisteröidyn oikeudet 

Rekisteröidyllä on seuraavat oikeudet, joiden käyttämistä koskevat pyynnöt tulee tehdä osoitteeseen support@foppo.fi.

Tarkastusoikeus 

Rekisteröity voi tarkistaa tallentamamme henkilötiedot.  

Oikeus tietojen oikaisemiseen

Rekisteröity voi pyytää oikaisemaan häntä koskevat virheelliset tai puutteelliset tiedot.

Vastustamisoikeus

Rekisteröity voi vastustaa henkilötietojen käsittelyä, mikäli kokee, että henkilötietoja on käsitelty lainvastaisesti.  

Suoramarkkinointikielto

Rekisteröidyllä on oikeus kieltää tietojen käyttäminen suoramarkkinointiin. 

Poisto-oikeus 

Rekisteröidyllä on oikeus pyytää tietojen poistamista, jos tietojen käsittely ei ole tarpeen. Käsittelemme poistopyynnön, jonka jälkeen joko poistamme tiedot tai ilmoitamme perustellun syyn, miksi tietoja ei voida poistaa.  

On huomioitava, että rekisterinpitäjällä voi olla lakisääteinen tai muu oikeus olla poistamatta pyydettyä tietoa. Rekisterinpitäjällä on velvollisuus säilyttää kirjanpitoaineisto Kirjanpitolaissa (luku 2, 10 §) määritellyn ajan (10 vuotta) mukaisesti. Tämän vuoksi kirjanpitoon liittyvää aineistoa ei voida poistaa ennen määräajan umpeutumista.

Suostumuksen peruuttaminen

Jos rekisteröityä koskeva henkilötietojen käsittely perustuu ainoastaan suostumukseen, eikä esim. asiakkuuteen tai jäsenyyteen, voi rekisteröity peruuttaa suostumuksen.

Rekisteröity voi valittaa päätöksestä tietosuojavaltuutetulle

Rekisteröidyllä on oikeus vaatia, että rajoitamme kiistanalaisten tietojen käsittelyä siksi aikaa, kunnes asia saadaan ratkaistua.

Valitusoikeus

Rekisteröidyllä on oikeus tehdä valitus tietosuojavaltuutetulle, jos hän kokee, että rikomme henkilötietoja käsitellessämme voimassa olevaa tietosuojalainsäädäntöä.

Tietosuojavaltuutetun yhteystiedot:  www.tietosuoja.fi/fi/index/yhteystiedot.html

6. Säännönmukaiset tietolähteet 

Asiakastiedot saadaan säännönmukaisesti: 

 • asiakkaalta itseltään asiakassuhteen syntyessä
 • asiakkaalta itseltään verkkolomakkeen kautta
 • asiakkaalta itseltään ottaessa sähköpostitse yhteyttä

7. Säännönmukaiset tietojen luovutukset 

Rekisterinpitäjä ja tämän valtuuttamat henkilöt voivat käyttää rekisterin sisältöä Palvelun toteuttamiseksi. Rekisterinpitäjä voi luovuttaa rekisteristä tunnistettavia tietoja kolmantena tahona toimivalle maksunvälityspalvelulle, tuotteita kuljettavalle kuriirille tai maksuja perivälle perintätoimistolle. Rekisterinpitäjä voi luovuttaa tietoja poliisille tai oikeus- tai ulosottoviranomaisille, mikäli näillä on lakiin perustuva oikeus niitä saada.

Tietoja ei pääsääntöisesti luovuteta markkinointitarkoituksiin NC FIX OY AB:n ulkopuolelle.  

Olemme varmistaneet, että kaikki palveluntarjoajamme noudattavat tietosuojalainsäädäntöä. Käytämme säännönmukaisesti seuraavia palvelutarjoajia:

Mailchimp
Pakettikauppa.fi
Bambora maksuliikenne

8. Käsittelyn kesto 

Säilytämme henkilötietoja ainoastaan niin kauan, kuin lainsäädäntö vaatii tai kuin ne ovat on tarpeellisia yllä yksilöityjen käyttötarkoituksien toteuttamiseksi.

9. Henkilötietojen käsittelijät 

Voimme luovuttaa tietoja yritystoimintaa valvoville viranomaisille kuten Aluehallintovirastolle, Verottajalle, Tietosuojavaltuutetulle tai muulle lain vaatimalle osapuolelle tämän selosteen mukaisessa laajuudessa.

Oikeudellisista syistä

Voimme luovuttaa henkilötietoja NC FIX OY AB:n organisaation ulkopuolisille osapuolille, jos pääsy henkilötietoihin on kohtuullisesti katsoen tarpeellista (i) soveltuvan lain, sääntelyn tai tuomioistuimen päätöksen noudattamiseksi; (ii) petoksen, rahanpesun, terrorismin rahoittamisen taikka tietoturva- tai teknisten ongelmien havaitsemiseksi, estämiseksi tai muutoin asian käsittelemiseksi; tai (iii) NC FIX OY AB:n tai asiakkaidemme omaisuuden suojelemiseksi tai turvallisuuden takaamiseksi taikka yleisen edun edellyttämien tarkoitusten varmistamiseksi lainsäädännön mukaisesti.

Valtuutetuille palveluntarjoajille

Voimme luovuttaa henkilötietoja meille palveluita suorittaville valtuutetuille palveluntarjoajille. Sopimuksemme palveluntarjoajiemme kanssa sisältävät sitoumukset, joiden mukaisesti palveluntarjoajat sitoutuvat rajoittamaan henkilötietojen käyttöä sekä noudattamaan vähintään tämän Tietoturvaselosteen mukaisia yksityisyys- ja tietoturvastandardeja.

Nimenomaisella suostumuksellasi

Voimme luovuttaa henkilötietoja NC FIX OY AB:n organisaation ulkopuolisille kolmansille osapuolille muista, kuin edellä mainituista syistä, kun meillä on siihen rekisteröidyn nimenomainen suostumus. Rekisteröidyllä on oikeus peruuttaa tällainen suostumus milloin tahansa.

10. Tietojen siirto EU:n ulkopuolelle 

Henkilötietoja ei siirretä EU:n tai Euroopan talousalueen ulkopuolelle.  

11. Automaattinen päätöksenteko ja profilointi 

Emme käytä tietoja automaattiseen päätöksentekoon tai profilointiin. 

12. Valituksen tekeminen

Sinulla on oikeus tehdä valitus valvontaviranomaiselle, jos koet NC FIX OY AB:n henkilötietojen käsittelyn olevan tietosuojalainsäädännön vastaista.